Νέα Κυκλοφορία: Ο ιστορικός χάρτης του Βυζαντίου (9ος – 11ος  αι.)

Ο νέος μας ιστορικός χάρτης είναι γεγονός: «Ρωμανία: Η βυζαντινή Οικουμένη κατά τους Μέσους Χρόνους, 9ος-11ος αιώνας». Μια λεπτομερής αποτύπωση του ελληνικού κόσμου κατά την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας.

Ο χάρτης περιλαμβάνει:

  • Λεπτομερή αποτύπωση της βυζαντινής Οικουμένης και των γειτονικών κρατὠν, κατά την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας.
  • Πάνω από 2.500 τοποθεσίες: πόλεις και χωριά, φρούρια και οχυρώσεις, μοναστήρια, γέφυρες, γεωγραφικοούς όρους, μέ τήν ιστορική τους ονομασία.
  • Διοικητική διαίρεση της Αυτοκρατορίας: η εξέλιξη του θεσμού των Θεμάτων – Δουκάτα, Κλεισούρες και Στρατηγίες.
  • Εκκλησιαστική διαίρεση: Πατριαρχεία και ανεξάρτητες Εκκλησίες. Μητροπόλεις & Αρχιεπισκοπές. Μονοφυσίτες, Κόπτες, Νεστοριανοί & Παυλικιανοί.
  • Τα κυριώτερα λιμάνια και το μείζον οδικό δίκτυο. Τελωνεία και εμπορικά κέντρα, οι δρόμοι του Μεταξιού.
  • Οι κυριώτερες μάχες και ναυμαχίες της περιόδου, άπληκτα και ναυτικές βάσεις.
  • Ο χάρτης πλαισιώνεται από εικονογράφηση και επεξηγηματικά αποσπάσματα συγγραφέων της περιόδου.

Similar Posts