Νέα Κυκλοφορία: Ο ιστορικός χάρτης του Βυζαντίου (9ος – 11ος  αι.)

Νέα Κυκλοφορία: Ο ιστορικός χάρτης του Βυζαντίου (9ος – 11ος  αι.)

Ο νέος μας ιστορικός χάρτης είναι γεγονός: «Ρωμανία: Η βυζαντινή Οικουμένη κατά τους Μέσους Χρόνους, 9ος-11ος αιώνας». Μια λεπτομερής αποτύπωση του ελληνικού κόσμου…

Ειδικές εκτυπώσεις για σχολεία και συλλόγους

Ειδικές εκτυπώσεις για σχολεία και συλλόγους

Σας ενημερώνουμε ότι οι ιστορικοί χάρτες των εκδόσεών μας διατίθενται τώρα, κατόπιν παραγγελίας, και σε μεγάλη διάσταση. Πρόκειται για ειδική, ανθεκτική εκτύπωση σε…

Το ’21 στα μικρασιατικά παράλια και η εκκένωση του χωριού Δομάτια

Το ’21 στα μικρασιατικά παράλια και η εκκένωση του χωριού Δομάτια

«Ὅθεν δι’ ἀγάπην Χριστοῦ νά κάμητε νά μᾶς ἐλευθερώσητε μίαν ὥραν ἀρχήτερα, προσμένοντες ἕως τήν Πέμπτην ξημέρωμα νά ἐλθῆτε διά νυκτός, νά εἴμεθα καί ἡμεῖς ἔτοιμοι, καί δίδομεν εἴδησιν καί εἰς τό Κελεπέσι. Αὐτοί οἱ Ἀγαρηνοί ὁποῦ φυλάγουν τό χωριό μας εἶναι ἕως ἑκατόν ἄνθρωποι. Ταῦτα ἐν βίᾳ καί περιμένομεν τόν καλόν σας ἐρχομόν.»

Ο αγώνας στην Ανατολική Θράκη

Ο αγώνας στην Ανατολική Θράκη

Ο σερασκέρης Χατζή Μεχμέτ Μπαϊράμ πασᾶς, κατευθυνόμενος μέ μεγάλες δυνάμεις ἀπό τή Μικρά Ἀσία στή Νότια Ἑλλάδα, καθυστέρησε ἀρκετές μέρες στά χωριά γύρω ἀπό τόν κόλπο τοῦ Σάρου, γιατί «ἔδει νά ἐπαναφερθοῦν εἰς τήν τάξιν»…